Legenda Sf Valentin

Odat? era un împ?rat roman al c?rui nume era Claudiu al II-lea. El era un lupt?tor îndârjit ?i a avut multe r?zboaie. El a vrut o armat? puternic? dar majoritatea b?rba?ilor lui nu au vrut s? mearg? în lupt?. Împ?ratul s-a gândit c? b?rba?i voiau s? stea acas? cu so?iile ?i copiii lor în loc s? se lupte pentru el.

Claudiu a g?sit o solu?ie pentru aceast? problem?. A decis ca niciunul dintre solda?ii din Roma s? nu se mai poat? c?s?tori. Împ?ratul s-a gândit c? aceast? lege îi va face pe b?rba?i s? mearg? la r?zboi ?i s? lupte ca ni?te adev?ra?i solda?i.

Valentin, care era un preot, credea c? oamenii trebuiau s? se c?s?toreasc?. Astfel el a c?s?torit în secret cupluri. El f?cea cununiile în locuri secrete, deci împ?ratul nu-l putea g?si.

Dar el l-a g?sit. Valentin a fost arestat ?i adus în fa?a împ?ratului. Lui Claudiu i-a pl?cut de Valentin ?i a crezut c? este un om tân?r ?i în?elept. L-a încurajat s? renun?e la cre?tinism ?i s? devin? un soldat roman. Valentin a refuzat. El a fost întemni?at ?i condamnat la moarte. Pân? în ziua execu?iei, el a trimis scrisori de adio c?tre prietenii s?i ?i le-a semnat scriind “Adu-?i aminte de Valentin al t?u.”

Valentin a fost probabil ucis pe 14 februarie în anul 269 sau 270. Totu?i este necunoscut? data datorit? faptului c? nu se ?tie dac? legenda este adev?rat? dar este oricum o poveste frumoas?. Nu exist? dovezi pentru a ar?ta dac? aceast? poveste este adev?rat? sau nu dar oricum ziua de Sfântul Valentin este celebrat? în onoarea sa.

Ofera cadouri de valentine`s day persoanei dragi

Acest articol a fost publicat Monday, January 25th, 2010 la 3:57 pm in categoria Ziua Indragostitilor. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.